Teknillinen tiedekunta

Yhteystiedot

Postiosoite:

Oulun yliopisto
Teknillinen tiedekunta
Linnanmaa
PL 4000
FIN-90014 OULUN YLIOPISTO
FINLAND
Puh 0294 483201

Käyntiosoite:

Teknillisen tiedekunnan kanslia
Erkki-Koiso-Kanttilan katu (R-ovi)
Linnanmaa
90570 OULU


Oulun yliopistossa tekniikan korkeakoulutus ja akateeminen tutkimus ovat osa monialaista kokonaisuutta. Oulussa teknisiä tieteitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen valmistavan teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Oulun seudun teknologiamenestys perustuukin pitkälti yliopistoyhteisön ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Teknillinen tiedekunta edustaa Suomen pohjoisten luonnonvarojen hyödyntämisen huippuosaamista. Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessien, materiaaliymmärryksen ja sovellusten osaaminen kattaa tuotantoketjujen lisäksi myös ympäristövaikutukset ja niiden minimoinnin sekä taloudelliset näkökohdat.


Toimiala

Opetus ja tutkimus

Tutkinto-ohjelmavaatimus

 • Konetekniikka
 • Kaivos- ja rikastustekniikka
 • Prosessitekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Tuotantotalous
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Kemia
 • Mineral Resources and Sustainable Mining
 • Environmental Engineering
 • Product Management

Vuosikurssivaatimus

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • n