BusinessOulu

Messupaikka: 71

Yhteystiedot


https://www.businessoulu.com


Oulu uuteen kasvuun

Business Oulu -liikelaitos (BusinessOulu) vastaa Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Oulun kaupungin elinkeinopolitiikan tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä sekä työllisyyttä. Kaupunginhallitus yhdessä BusinessOulun kanssa vastaa edellä määritellyn elinkeinopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

BusinessOulu järjestää yrityskehityspalveluja, kehittää yritysten toimintaympäristöä ja vastaa kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista sekä edistää investointien saamista alueelle.

Oulun kaupungin työllisyyspolitiikan ja työllisyyspalveluiden toiminnan tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistäminen. BusinessOulu vastaa toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntavastuun osalta sekä työnantajien ja työntekijöiden palveluiden järjestämisestä. Työllisyyspalveluja tuotetaan monialaisesti yhteistyössä yritysten, hallintokuntien ja muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin kanssa.

BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille:
-Liiketoimintamalli
-Yrityksen perustaminen
-Yritysrahoitus
-Vienti
-Omistajanvaihdokset
-Liiketoiminnan valmennukset
-Innovaatiopalvelut
-Työnantajapalvelut

Pesti-päivillä kerromme lisäksi Oulun kaupungin kesätyö- ja kesäyrittäjyysmahdollisuuksista. Tule tapaamaan meitä Tellukseen!

Tutkinto-ohjelmavaatimus

  • Kaikki opintosuunnat

Vuosikurssivaatimus

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n