Palautekysely osallistuneille

Nimi

Yritys

Täytä alla oleviin kysymyksiin vastaukset asteikolla 5-1 (kiitettävä - huono), tai 0 jos ette osaa sanoa tai kysymys ei sovellu tapauksessanne.


Työhakemukset ja hakijat

Kontaktimäärä tapahtuman aikana

Vastasiko hakijoiden tarjonta tarpeitanne

Vakituiseen työsuhteeseen

DI/Gradu-työ

Työharjoittelija

Tapahtuman järjestelyt

Palvelu yleisesti ennen tapahtumaa

Tiedotus

Palvelu yleisesti tapahtuman aikana

Ruokailut

Näyttelyalueen yleisilme

Osaston vuokratut messurakenteet

Pop-up haastattelutilat

Vaatteiden säilytys

Infomateriaalit

Käytössä olevien tilojen tarpeellisuus

Haastattelutilat

Tietolähteiden hyödyllisyys

Pesti-mobiilisovellus

Tapahtuman nettisivut

Some-kanavat

Arvionne kävijämäärästä osastollanne:

Arvio tapahtuman johdosta palkattavista:

Vakituiseen työsuhteeseen

DI/Gradu-työ

Työharjoittelija

Muut kommentit ja tapahtuman kehittämisehdotukset: