Opiskelijakysely

Millä alalla opiskelet?

Arkkitehtuuri
Koneteknikka
Kaivos- ja rikastustekniikka
Geotieteet
Prosessitekniikka
Ympäristötekniikka
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Fysiikka
Kemia
Matematiikka
Tietojenkäsittelytiede
Kauppatiede
Lääketieteen tekniikka
Kasvatustieteet
Muu, mikä:

Millaisia työtehtäviä etsit tapahtumassa?

Kesätyö
Lopputyö
Kokopäivätyö
Muu, mikä:

Hyödyttikö tapahtuma sinua työnhaussa?

Kyllä
Ei

Millä tavoin hyödyit tai et hyötynyt tapahtumasta? Voit tarkentaa vastaustasi?Missä kanavissa seurasit tapahtumaan liittyvää tiedotusta?

PESTI -applikaatio
www.pestipaivat.fi
Instagram
Facebook
LinkedIn
Julisteet ja mainokset yliopistolla
Sähköposti
Muu, mikä

Oliko tapahtumasta saatavilla tarpeeksi tietoa?

Kyllä
Ei

Voisiko tiedotusta mielestäsi parantaa? Miten?Kuinka arvioisit tapahtumat käytännön järjestelyitä?

Tyytymätön Erittäin tyytyväinenMuuta palautetta PESTI-tapahtumaan liittyen?Jos haluat osallistua lahjakorttien arvontaan, täytä sähköpostiosoitteesi

(Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja otamme voittajaan yhteyttä sähköpostitse, osoitetta ei yhdistetä vastauksiin)